Žaidimo  „Proto  eifeliai“  nuostatai 

 

1.Žaidimo laikas:

Žaidimas vyksta kiekvieną trečiadienį 18 (arba 19) val. Marijampolėje, viešbučio „Mercure“  konferencijų salėje (J. Basanavičiaus a. 8, II aukštas). Apytikslė žaidimo trukmė – 1 val. 45 min. Esant patalpų užimtumui žaidimas bus nukeliamas į gretutines savaitės dienas, t.y. antradienį arba ketvirtadienį; kartais žaidimas prasidės ir 19 val. 2015 m. gruodžio mėnėsį žaidimai vyks šiomis dienomis: 8 (18 h), 16 ir 23 d.  Visas sezono žaidimas susidės iš 10 turų (iš jų 8 – įskaitiniai).

 

2.Žaidimo organizatorius – Benjaminas Mašalaitis, kurio veikla reglamentuota Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.668023; ŽO naudoja specialų prekės ženklą PEP? (grafinis vaizdas pateikiamas).

 

3.Žaidimo dalyviai: 

A.Žaidime gali dalyvauti komandos, kurių sudėtyje yra ne mažiau nei 4 ir ne daugiau nei 6 žaidėjai. Komandą gali sudaryti ne jaunesni nei 16 metų asmenys. Komandos netaikomi jokie teritoriniai – adminstraciniai apribojimai, t.y. gali dalyvauti įvairių Lietuvos vietovių gyventojai.  

B.Žaidėjų komandas formuoja kapitonai. Jie užregistruoja komandas, siųsdami paraiškas adresu: pepzaidimas@gmail.com. Iki gruodžio 8 d. 12 val.  Atsiradus laisvų vietų, komandą galima registruoti prieš pat žaidimą. Komandos į žaidimą gali įsitraukti nuo bet kurio turo.

C.Į turą užsiregistravus mažiau negu 8 komandoms žaidimo organizatorius turi teisę žaidimo nerengti. Ši nuostata negalioja pirmajam žaidimui. Apie priimtą sprendimą nerengti to turo žaidimo organizatorius elektroniniu laišku informuoja komandų kapitoną iki žaidimo pradžios likus ne mažiau 3 valandoms.

D.Žaidime dalyvaujančių komandų skaičius ribojamas – ne daugiau 15.

 

4.Komandos registracija:

Registruojant komandą turi būti pateikiama ši informacija:

komandos pavadinimas (negali būti sunkiai tariamas ar įžeidaus turinio);

dalyvių skaičius komandoje;

komandos kapitono kontaktiniai duomenys: telefonas, elektroninio pašto adresas

 

5.Žaidimo dalyvio mokestis:

A.Viena komanda už vieną turą moka bendrą 5 eurų žaidimo dalyvio mokestį. Šis mokestis bus renkamas prieš pat žaidimą ar po sužaisto pirmojo dešimtuko. Pageidaujančios komandos žaidimo dalyvio mokestį gali sumokėti bankine operacija iki žaidimo dienos 12 valandos ir pateikti tokios operacijos kopiją (elektroniniu paštu arba pačia kopija). Tik sumokėjus šį mokestį, komanda tampa žaidimo dalyve.

B.Žaidimas pirmajame ture, kuris vyks gruodžio 8 d., nemokamas.

 

6.Žaidimo principas:

A.Vyksta 10 turų tęstinis žaidimas. Kiekviename ture žaidėjams pateikiama 40 klausimų (4 x 10). Kiekvienas klausimų dešimtukas turi vis kitokią, juos vienijančią temą, pvz. futbolas, x valstybė,  mada, prekių ženklai, sąmojai. Kiekvieno žaidimo ketvirtasis turas -  vaizdinių klausimų dešimtukas. Atsakymus į žaidimo klausimus komandos turi įskaitomai pažymėti specialios formos atsakymų lapeliuose, kurie išdalinami prieš žaidimą.

B.Pagrindinis žaidimo tikslas – remiantis ne enciklopedinėmis žiniomis, bet logikos bei sąsajų paieška atsakyti į klausimus bei  surinkti kuo daugiau taškų ir smagiai praleisti laiką.

  

7.Žaidimo eiga:

A.Iki žaidimo pradžios baro darbuotojas priims užsakymus, kurie bus pateikiami viso žaidimo metu; papildomai užsisakyti bus galima ir natūralių pertraukų metu (kuomet bus tikrinami atsakymai).

B.Žaidimo vedėjas perskaito nuotraukoje demonstruojamą klausimą; jį gali komentuoti ir atsakymo paieškos metu.  Komandoms skiriama 60 sekundžių teisingam atsakymui pažymėti atsakymų specialiame lape. Laikas pradedamas skaičiuoti iškart po žaidimo vedėjo perskaityto klausimo teksto. Po paskutinio atsakymo įrašymui skirto laiko pabaigos  surenkami atsakymų lapai. Tuomet žaidėjai supažindinami su teisingais atsakymais, kurie gali būti pakomentuoti.

C.Žaidimo metu komandos negali tartis su žaidimo stebėtojais, organizatoriais ar kitais žmonėmis ne iš savo komandos, trukdyti kitiems žaidėjams, naudotis IT priemonėmis. Nustačius tokio pobūdžio pažeidimus, komanda pirmą kartą yra baudžiama atėmus vieną balą iš bendrų surinktų taškų, pasikartojus panašiam nusižengimui, komanda šalinama iš žaidimo.

D.Žaidimuose nėra specialių pertraukų; žaidėjai pailsėti gali tuomet, kai yra vertinami atsakymai ir skaičiuojami rezultatai.

 

8.Atsakymų pateikimas ir vertinimas:

A.Komandų atsakymai į klausimus vertinami taškais. Į vieną klausimą gali būti tik vienas teisingas atsakymas. Jei pateikiami keli atsakymai, tarp kurių yra ir teisingas, toks atsakymas vertinamas nuliu.

B.Atsakymai taškais vertinami taip: pirmieji devyni atsakymai - vienu tašku, o dešimto klausimo (jis sudėtingesnis) atsakymas – trimis taškais.  Per vieną turą komanda gali surinkti 12 taškų. Atsakymas, artimas žaidimo organizatorių turimam atsakymui, vertinamas perpus mažiau, t.y. puse taško ir pusantro taško (už 10 klausimo atsakymą). Po kiekvieno turo komandų rezultatai demonstruojami ekrane ir pakomentuojami. 

C.Komandos, nepatenkintos taškų skaičiavimo komandos klausimo vertinimu, tuoj po rezultatų paskelbimo deleguoja vieną komandos narį motyvuotai paaiškinti savo nuomonę. Ją turi išdėstyti ne žaidimo vedėjui, o atsakymus vertinantiems komandos nariams.

D.Komandoms surinkus vienodą galutinį taškų skaičių, aukštesnę vietą laimi ta komanda, kuri surinko daugiausia taškų paskutiniame (jei reikia – priešpaskutiniame ir t.t.) ture. Kiekviename ture surinkti taškai sumuojami. „Proto eifelių“ žaidimo nugalėtoja skelbiama komanda aštuoniuose žaidimuose surinkusi daugiausiai taškų (du prasčiausi dešimties žaidimų rezultatai atmetami). Jei galutinėje įskaitoje į prizines vietas pretenduojančios komandos surinko po lygiai taškų, tai aukštesnę vietą laimi ta, kuri geriausiai pasirodė paskutiniajame žaidime. Jei ir šis rodiklis yra vienodas, tai žiūrimas antrojo žaidimo, o, reikalui esant, ir ankstesnio žaidimo rezultatas.

 

9.Žaidimo nugalėtojų ir prizininkų  apdovanojimas:

Dešimtojo žaidimo pabaigoje bus paskelbti galutiniai visų komandų taškai.  Prizininkų komandų nariams įteikiamos organizatorių ir rėmėjų dovanos. Dar įteikiami specialūs prizai už gerus rezultatus kai kuriuose teminiuose dešimtukuose ar turuose. Žaidimo organizatoriai įsipareigoja viešinti nugalėtojus ir rėmėjus.

 

Žaidimo rėmėjai: UAB „Mantinga“, UAB „Piko valanda“,UAB „Noringė“ ir kt.

Žaidimo partneris: Marijampolės savivaldybė

Žaidimo tinklapis:  http://pep.lt/

Facebook‘o paskyra: https://www.facebook.com/groups/756457217778309/